Maak só

  • n e-Pos met die kode om die vertoning te kyk, is aan jou gestuur.
  • Gaan loer in jou e-pos-inboks, of in jou spam of junkmail. As jy die Deluxe-boek bestel het, het jy reeds jou unieke kodes ontvang.
  • Moenie skrik vir die kode (License key) nie! Dit is om jou unieke kyk-ervaring te beskerm.
  • Skryf hom neer, druk hom uit, of vir die Techies van julle, copy die kode uit jou e-pos.
  • Klik op die knoppie hieronder.

Wat as?

  • Jou internet-verbinding word verbreek
  • Jy wil eerder die vertoning later kyk
  • Daar was 'n kragonderbreking in die middel van die vertoning

Antwoord

Kom terug na hierdie bladsy en tik weer jou oorspronkilke kode in.

Let wel: As jy jou kode aktiveer, is hy 2 keer geldig vir 'n periode van 3 dae.

© 2021 Deon Meyer/Coenie de Villiers Alle regte voorbehou.
Geen gedeelte van hierdie produksie mag sonder skriftelike toestemming van die kopiereghouer gereproduseer word nie.