VRYWARING

Karoo Suite is ’n langtermyn- kreatiewe multi-platformproduksie met meegaande produkte en vertonings, gekonseptualiseer deur Coenie de Villiers en Deon Meyer in 2017. Alle kopiereg word voorbehou.

Al die inhoud van die webtuiste is onderhewig aan kopiereg en geen gedeelte van hierdie webtuiste mag gekopieër of versend word op enige wyse sonder die uitdruklike toestemming van die kopiereghouers, Coenie de Villiers en Deon Meyer, nie. Hulle verwelkom egter die verspreiding van die inligting op die webtuiste vir nie-winsgedrewe doeleindes, op die voorwaarde dat die verspreiding ’n skakel na die Karoo Suite-webtuiste bevat en dat Karoo Suite-projek en Coenie de Villiers en Deon Meyer duidelik erkenning gegee word. Die inhoud kan van tyd tot tyd opgedateer word en moet nooit as finaal beskou word nie. Covid-regulasies en die konstante veranderinge wat die wetstoepassing op vertonings plaas, beïnvloed datums en beplanning en daarom kan enige van die inligting op hierdie webtuiste op kort kennisgewing verander.

Hierdie webtuiste kan skakels na ander of derdeparty-webtuistes bevat. Hierdie derdeparty-webtuistes word ingesluit bloot vir inligtingsdoeleindes en moet nie as ’n onderskrywing van die inhoud op derde partye se webtuistes gesien word nie. Coenie de Villiers en Deon Meyer is nie verantwoordelik vir, en het geen beheer oor, die inhoud van hierdie webtuistes nie, die privaatheidsbeleid of gebruike van enige derde partye nie, nieteenstaande enige skakels op hierdie webtuiste.

Koop met gemak

Cart-and-Checkout-trust-badge-stack2